İkitelli Baymak Kombi Servisi Olarak İkitelli Ve Çevresine Baymak Kombi Servisi Hizmeti Veriyoruz Kombi Bakımı Kombi Tamiri İçin Bizi Arayabilirsiniz Bay­mak Kombi Genel Bilgi
Cihazınızı iste­diğiniz ısı ayarında ayarlaya bilirsiniz. Bay­mak Kombi cihazınızı düşük sıcak­lıkta tutarak kom­binize zara vermesiniz.
Bay­mak Kombi ciha­zları her­metik ve bacalı ciha­zlar olarak iki guruba ayrılır­lar. Baca tem­i­zliği bacalı kombi ciha­zlarında ihtiyaç duyulur.
Bay­mak Bacalı Kombi Cihazı
Yanma haz­nesi acık olan kom­bil­erdir, Monte edildiği ortam­daki temiz havayı tüketen ve baca bağlan­tısı gerek­tiren bay­mak kombi ciha­zlardır. Bu ciha­zlara bacalı cihazı deniz, bany­olar ve yüz ölçümü 8 metre küpten az olan ortam­lara mon­tajı yapıl­ması uygun değildir. Baca tem­i­zliği bu ciha­zlar için gereklidir.
Bay­mak Her­metik Kombi Cihazı
Yanma alanı kapalı olan bay­mak kombi ciha­zlarıdır. Her­metik diye adlandırdığımız ciha­zlar baca bağlan­tısı gerek­tirme­zler. Isı haz­nesi kapalı olup gazın yan­ması için ihtiyaç duyu­lan temiz havayı fan yardımıyla alır­lar ve aynı şek­ilde yanma sonucu oluşan kirli atık gazı dış ortama aktarır­lar. Her­metik diye tabir ettiğimiz bay­mak kombi ciha­zlar bir baca borusu ile dış ortama bağlan­mak zorundadırlar
Kul­lan­mış olduğunuz bay­mak kombi cihazınızı kul­landığınız dönem sonunda bakım yap­tırma ihtiy­acı duyar ve sene bir defa bakım yap­tır­manız gerekir.
Kış dönem­lerde kul­landığınız Bay­mak kombi cihazınızı kısık derece sıcak­lıkta  tutabilirsinizi.
Kom­binizde oluşan sorun ve prob­lem­lere kesin­likle ken­di­niz müdahile etmeyiniz.
Kom­binizin su basınç ayarını bir buçuk bar seviyesinde tutmalısınız.
Petek­lerinizin ısı sıcak­lığın­dan mem­nun değils­eniz, Tesisat tem­i­zliği yap­tır­manız gereklidir.

Bay­mak Kombi Servis Hizmeti Verdiğimiz Semtler Ve bölgeler İkitelli Organize Sanayi Bölgesi İkitelli Mehmet Akif Mahallesi İkitelli Atatürk Mahallesi

Güngören Baymak Servisi
Güngören Baymak Servisi

İkitelli Baymak Kombi Servisi

Bir cevap yazın

Yandex.Metrica