İkitelli Baymak Kombi Servisi

İkitelli Baymak Kombi Servisi

İkitelli Baymak Kombi Servisi Olarak İkitelli Ve Çevresine Baymak Kombi Servisi Hizmeti Veriyoruz Kombi Bakımı Kombi Tamiri İçin Bizi Arayabilirsiniz Bay­mak Kombi Genel Bilgi
Cihazınızı iste­diğiniz ısı ayarında ayarlaya bilirsiniz. Bay­mak Kombi cihazınızı düşük sıcak­lıkta tutarak kom­binize zara vermesiniz.
Bay­mak Kombi ciha­zları her­metik ve bacalı ciha­zlar olarak iki guruba ayrılır­lar. Baca tem­i­zliği bacalı kombi ciha­zlarında ihtiyaç duyulur.
Bay­mak Bacalı Kombi Cihazı
Yanma haz­nesi acık olan kom­bil­erdir, Monte edildiği ortam­daki temiz havayı tüketen ve baca bağlan­tısı gerek­tiren bay­mak kombi ciha­zlardır. Bu ciha­zlara bacalı cihazı deniz, bany­olar ve yüz ölçümü 8 metre küpten az olan ortam­lara mon­tajı yapıl­ması uygun değildir. Baca tem­i­zliği bu ciha­zlar için gereklidir.
Bay­mak Her­metik Kombi Cihazı
Yanma alanı kapalı olan bay­mak kombi ciha­zlarıdır. Her­metik diye adlandırdığımız ciha­zlar baca bağlan­tısı gerek­tirme­zler. Isı haz­nesi kapalı olup gazın yan­ması için ihtiyaç duyu­lan temiz havayı fan yardımıyla alır­lar ve aynı şek­ilde yanma sonucu oluşan kirli atık gazı dış ortama aktarır­lar. Her­metik diye tabir ettiğimiz bay­mak kombi ciha­zlar bir baca borusu ile dış ortama bağlan­mak zorundadırlar
Kul­lan­mış olduğunuz bay­mak kombi cihazınızı kul­landığınız dönem sonunda bakım yap­tırma ihtiy­acı duyar ve sene bir defa bakım yap­tır­manız gerekir.
Kış dönem­lerde kul­landığınız Bay­mak kombi cihazınızı kısık derece sıcak­lıkta  tutabilirsinizi.
Kom­binizde oluşan sorun ve prob­lem­lere kesin­likle ken­di­niz müdahile etmeyiniz.
Kom­binizin su basınç ayarını bir buçuk bar seviyesinde tutmalısınız.
Petek­lerinizin ısı sıcak­lığın­dan mem­nun değils­eniz, Tesisat tem­i­zliği yap­tır­manız gereklidir.

Bay­mak Kombi Servis Hizmeti Verdiğimiz Semtler Ve bölgeler İkitelli Organize Sanayi Bölgesi İkitelli Mehmet Akif Mahallesi İkitelli Atatürk Mahallesi

Güngören Baymak Servisi
Güngören Baymak Servisi

Back to Top